Localitatea bihorene trebuie sa apese pedala de acceleratie: Bugetele, adoptate pana la 1 februarie!

Nu stă la discuții: Prefectul Dumitru Țiplea solicită primarilor bihoreni adoptarea bugetelor locale pentru anul 2023 și publicarea acestora online până în data de 1 februarie.

Instituția Prefectului – Județul Bihor a emis ieri, 10 ianuarie, în atenția celor 101 primării de la nivelul județului Bihor o circulară prin care solicită, conform prevederilor Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, aprobarea bugetelor pe anul 2023.

Totodată, administrațiile locale sunt atenționate asupra obligațiilor de a publica online pe paginile următoare următoarele informații:

– proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora, în maximum două zile lucrătoare de la supunerea spre consultare publică;

– bugetele aprobate, inclusiv anexele acestora, în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare;

– situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale, inclusiv plățile restante, în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea direcțiilor generale ale finanțelor publice;

– bugetul general consolidat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiilor aprobate prin ordinele comune al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice, în maximum 5 zile lucrătoare de prezentare în consiliul local;

– registrul datoriei publice locale, precum și registrul garanțiilor locale, actualizate anual, până la data de 31 ianuarie a locului an;

– programul de investiții publice al unității/subdiviziunii administrative-teritoriale în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare

O altă solicitare vizează constituirea fondului de rezervare la dispoziția consiliilor locale, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează pe bază de hotărâri ale consiliilor locale pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute să apară în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi precum naturale, şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale din România sau către unităţi administrativ-teritoriale. din state vecine afectate de conflictul armat din Ucraina.

„Siguranța și calitatea vieții bihorenilor este în mod direct legată de bugetele locale. De aceea, acestea trebuie adoptate la timp transparent și cu maximă responsabilitate față de comunitate”, a declarat prefectul Dumitru Țiplea.

Articolul Localitatea bihorene trebuie sa apese pedala de acceleratie: Bugetele, adoptate pana la 1 februarie! apare prima dată în Bucuresti Business – Despre afaceri. Zi de zi.

Source link

Articole similare