Gestionarea eficientă a riscurilor, factor determinant pentru asigurarea stabilității financiare a piețelor

Contextul actual geopolitic și macroeconomic la nivel global influențează stabilitatea piețelor financiare europene, motiv pentru care autoritățile de supraveghere trebuie să monitorizeze cu atenție riscurile și să-și utilizeze prerogativele pentru a interveni acolo unde este necesar.

Comitetul European pentru Riscuri Sistemice (CERS) a atenției, prin intermediul unui fapt de avertisment emis în această toamnă, asupra acestuia că a identificat anumite riscuri pentru stabilitatea financiară a Uniunii Europene și că acestea se pot materializa simultan, interacționând între ele și amplificându-și reciproc impactul. . Asta chiar dacă sistemul financiar al Uniunii sa dovedit rezilient până în acest moment, în pofida creșterii incertitudinilor geopolitice și economice.

Experții CERS subliniază că evoluțiile geopolitice au un impact asupra prețurilor energiei și aprovizionării cu energie, implicând o nouă creștere a presiunilor asupra bilanțului pentru companii și gospodării. În plus, inflația peste așteptări înăsprește condițiile financiare, ceea ce ar putea amplifica stresul în sectorul financiar.

IMPORTANT: În avertismentul emis de CERS se arată că este necesară contracararea vulnerabilităților și creșterea rezilienței instituțiilor financiare nebancare și a finanțării pe piață. Comitetul European pentru Riscuri Sisteme menționează că autoritățile ar putea fi nevoite să utilizeze prerogativele de supraveghere pentru a atenua consecințele materialelor riscurilor la adresa stabilității financiare și pentru a preîntâmpina disfuncționalităților piețelor. Autoritățile relevante ar trebui, de asemenea, să continue să monitorizeze îndeaproape riscurile și să intensifice dialogul de supraveghere cu instituțiile financiare nebancare supravegheate, acolo unde este necesar.

„Într-un context dificil, care se reflectă în evoluțiile economice înregistrate atât la nivel global, cât și local, trebuie să acționăm cu prudență pentru menținerea stabilității financiare a piețelor supravegheate. Trebuie, de asemenea, să fim fermi în a controla și într-o impune respectarea legilor, pentru o dezvoltare corectă și sustenabilă a acestor piețe”, a declarat domnul Nicu Marcu, Președintele Autorității de Supraveghere Financiară.

Instituțiile financiare nebancare pot consolida și mai mult reziliența, în contextul în care se asigură că practicile lor de gestionare a riscurilor reflectă în mod adecvat deteriorarea mediului de risc și respectă îndrumările și așteptările autorităților de supraveghere. „De exemplu, pentru fondurile de investiții, aceasta intenționează monitorizarea atentă și contracararea posibilelor decalaje excesive de lichiditate sau a îndatorării excesive; pentru contrapărțile centrale (CPC), membrii compensatori și clienții acestora, înseamnă monitorizarea expunerilor la instrumente financiare derivate, și contracararea riscului de concentrare și a prociclicității în practică de marjă de-a lungul întregului lanț. pentru asigurări, aceasta înseamnă acordarea unei atenții sporite riscuri de piață și de lichiditate, care ar putea concretiza într-un scenariu de volatilitate crescută a pieței și incertitudini ridicate”, se mai arată în documentul elaborat de CERS.

Articolul Gestionarea eficientă a riscurilor, factor determinant pentru asigurarea stabilității financiare a piețelor apare prima dată în Bucuresti Business – Despre afaceri. Zi de zi.

Source link

Articole similare