Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca a primit un verde de la Guvern pentru realizarea cladirii ce va gazdui laboratoarele de cercetare in Intelligenta Artificiala!

Guvernul României, reunit în ședința din data de 2 noiembrie 2022, a aprobat prin Hotărâre de Guvern, realizarea Clădirii pentru Laboratoarele de Cercetare în Inteligență Artificială a Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN).

„Decizia Guvernului României un prim pas, extrem de important în edificarea Institutului de Cercetare în Inteligență Artificială (ICIA), parte integrantă a HUB-uluiRomânului de Inteligență Artificială, o propunere orientativă de intervenție prevăzută în mod explicit în Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare. și Instrumente Financiare. Scopul ICIA este de a răspunde provocărilor locale, naționale și internaționale în domeniul tehnologiilor inteligenței artificiale (IA), prin activități orientate spre direcții de cercetare cu potențial aplicativ ridicat, care vizează creșterea calității vieții prin produse inovative cu o înaltă valoare adăugată”, a menționat. Rectorul UTCN, Prof.dr.ing. Vasile

Ţopa.

Inițiativa UTCN este în concordanță cu strategia de dezvoltare a municipiului ClujNapoca, orientată spre domenii de înaltă tehnologie, inovare și excelență științifică și are drept obiectiv coagularea resurselor umane de expertiză în tehnologii emergente, în jurul unui institut de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic. ce va fi înzestrat cu

infrastructură de cercetare de ultimă generație și care va asigura masa critică de competențe și rezultate relevante în inteligența artificială (IA).

Clădirea ce va găzdui institutul va fi construit în incinta campusului universitar și va avea un regim de înălțime de 2S+P+5E+R. Suprafața totală desfășurată a construcției va fi de 13.850 mp, în condițiile unei suprafețe construite de 2.028 mp.

Laboratoarele de cercetare vor fi dotate cu echipamente de ultimă generație (sisteme de calcul High Performance Computer, servere specializate pentru deep learning și pentru stocarea Big Data, aplicații de modelare, simulare, optimizare, proiectare etc.) care vorgenera soluții inovatoare în domenii de mare actualitate precum:

● Internet of Things, sisteme cyber-fizice, sisteme inteligente, mobilitate autonomă și conectată și soluții de tip oraș inteligent/smart city;

● senzori și circuite integrate pentru sisteme inteligente;

● arhitecturi integrate pentru procesarea avansată a datelor multimedia (text, voce, video);

● robotica socială prin utilizarea inteligenței artificiale aplicată în zona roboticii non-industriale;

● securitate cibernetică și aplicații spațiale pentru utilizare civilă;

● e-agricultură: aplicarea tehnologiilor digitale și robotizate în agricultură – smartagri;

● e-administrație / e-guvernare;

● e-sănatate: diagnosticarea precoce și monitorizare, diagnosticul la distanță,

telemedicină și modelare de programe informatice.

● tehnologii de comunicare verbală om-mașină utilizată

tehnologii de prelucrare a limbajului natural.

Institutul va contribui la crearea unor nișe de excelență pe piața forței de muncă regionale pentru specialitatea în domeniul inteligenței artificiale și a stabilității unor echipe de cercetare și a inovare competitive la nivel european și internațional, care vor aduce vizibilitate și prestigiu regiuni.

Crearea acestui institut va genera o dimensiune care va permite accesul la resurse la nivel național și internațional prin proiecte de cercetare și dezvoltare inovative. Cooperarea cu companii din România și cu cele internaționale va asigura factorul de multiplicare necesar dezvoltării în această regiune a unui pol competitiv în domeniul inteligenței artificiale.

Articolul Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca a primit un verde de la Guvern pentru realizarea cladirii ce va gazdui laboratoarele de cercetare in Intelligenta Artificiala! apare prima dată în Bucuresti Business – Despre afaceri. Zi de zi.

Source link

Articole similare