Locuitorii Sectorului 1 vor primi tichete anticriza

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1: „Am pus astăzi în dezbatere publică regulamentul privind acordarea tichetului anticriză în valoare de 1.000 lei. pentru fiecare persoană majoră care are domiciliul sau reședința în Sectorul 1.

După calculele specialiștilor din Primărie, de această tichetă vor beneficia de aproximativ 208.000 de persoane. Bugetul estimat este de 208 milioane lei. Sunt bani pe care i-am economisit după ce am stopat contractul supraevaluate date de fostele administrații locale către firmele de partid. Fiecare cetățean din Sectorul 1 va simți în buzunarul său unde sunt economiile făcute de noi și poate estima care a fost dimensiunea corupției pe care am găsit-o aici.

Obiectivele măsuri locale anticriză constau în creșterea eficienței utilizării energiei, stimularea producerii locale de energie din surse regenerabile, creșterea gradului de conștientizare și reducerea fenomenului de sărăcie energetică, precum și creșterea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seară.

Tichetul valoric va putea fi folosit exclusiv pentru aplicarea operațiunilor economice participanți de: echipamente, soluții, materiale și servicii pentru creșterea performanței energetice a clădirilor, precum și a eficienței energetice a echipamentelor, inclusiv a aparatelor electrocasnice, instalarea de surse de energie regenerabilă locale, și pentru certificarea performanței energetice a clădirilor.

Pentru evitarea oricărui dubiu, tichetul va putea fi folosit de persoane fizice, individual sau prin asociere, în familie sau la nivel de locuințe colective. Potrivit Regulamentului de acordare a tichetelor elaborate de către specialiștii administrației locale, prin locuință colectivă se înțelege „un grup de locuințe/apartamente mai mulți proprietari diferiți, amplasate într-o singură construcție rezidențială (bloc, casă etc)”.

Înscrierea în acest program se va face prin accesarea unei aplicații informatice („Platforma”) care urmează să fie disponibilă pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 1. Toate detaliile privind aspectele care sunt detaliate și sunt disponibile în conținutul regulamentului supus dezbaterii publice.

Se pot înscrie în acest program pentru persoane care:

a) Au vârsta de minimum 18 ani împliniți la data stocrii în Platformă.

b) Sunt cetățeni sau cetățeni membri ai unui stat membru al Uniunii Europene și au, după caz: (I) domiciliul în Sectorul 1 al Municipiului București la data stocrii sau (II) au reședința în Sectorul 1 român al Municipiului București la data stocrii, după rezultă din viza de flotant aplicată cel târziu la data de 01.11.2022.

c) Au un buletin/carte de identitate valabil/ă în momentul în care se află în Platformă.

d) Nu au calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, de Primar sau de Viceprimar al Sectorului 1 al Municipiului București sau de soț/soție, rude ori afini până la gradul I inclusiv, cu acesta/aceasta, în momentul transmiterii solicitării de a avea nevoie.

Perioada de aplicare este de maxim 6 luni calendaristice de la data intrării în vigoare a Măsurilor, în limita bugetului alocat. Carnetele de tichete vor fi expediate prin poștă/curier la adresele de domiciliu/ reședință/ corespondență ale Participanților, cu semnătura de primă pe Scrisoarea de transport. Important: un participant la acest program nu poate cumula mai multe carnete de tichete, acesta fiind beneficiarul unui singur carnet de tichete.

Tichetul este utilizabil exclusiv de către Beneficiar, în baza actului de identitate, în limita valorii acestuia, în perioada de valabilitate a tichetului. Tichetul nu este transmisibil. Măsurile se vor aplica până la data de 15 Noiembrie 2023.

Este interzisă folosirea tichetelor în scopul asigurării altor bunuri sau servicii decât cele bune în Regulament, precum și vânzarea acestora către terțe persoane fizice sau juridice”.

ATENȚIE: Tichetele vor putea fi folosite numai la operatorii economici prevăzuți în lista care va fi afișată pe Platforma online. „Am descris în amănunt, în Regulamentul supus dezbaterii publice, aceste condiții trebuie să îndeplinească un operator economic pentru a participa la acest proiect. Regulamentul va sta în dezbatere publică un număr de 30 de zile lucrătoare, potrivit legii, până în data de 14 decembrie 2022 și poate fi consultat accesând următorul link: https://www.primariasector1.ro/proiecte-supuse-dezbaterii…”, a mai precizat edilul.

Persoanele interesate, societatea civilă, specialiști în domeniul energiei pot trimite propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare, privind acest proiect de act normativ, până în data de 14 noiembrie 2022 pe adresa de e-mail registratura@primarias1.ro, prin poștă. (Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București) sau pot fi depuse la Registratura Generală a Primăriei Sectorului 1.

Articolul Locuitorii Sectorului 1 vor primi tichete anticriza apare prima dată în Bucuresti Business – Despre afaceri. Zi de zi.

Source link

Articole similare