COMISIA EUROPEANA a aprobat doua noi Programe Regionale ale Romaniei pentru 2021-2027 PR SUD-EST si PR NORD-EST

  • După aprobare PR Vest, PR Sud-Muntenia, PR Nord-Vest și PR Sud-Vest Oltenia, a venit rândul PR Sud-Est și PR Nord-Est să primească aviz pozitiv din partea Executivului European
  • Cele 8 Programe Regionale aferente perioadei 2021–2027 dispun de o alocare totală de peste 11 miliarde de euro
  • În cadrul și provocările Program Regional, problemele orașelor din regiune sunt abordate individual

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a primit aprobarea oficială a Comisiei Europene pentru două noi Programe Regionale aferente perioadei de programare 2021–2027, Programul Regional Sud-Est și Programul Regional Nord-Est.

În acest moment, șase Programe Regionale sunt aprobate de Executivul European, după ce PR Vest, PR Sud-Muntenia, PR Nord-Vest și PR Sud-Vest Oltenia au fost aprobate zilele trecute.

Cele 8 Programe Regionale aferente perioadei 2021–2027 au fost elaborate astfel încât să fie permis transferul de competențe administrative și financiare ale nivelului administrației publice centrale la nivelul administrației publice din unitățile administrativ-teritoriale, împreună cu resursele financiare necesare exercitării acestora.

„În acest moment, șase din cele opt Programe Regionale aferente perioadei 2021–2027 sunt aprobate și, cu puțin noroc, până la finalul lui noiembrie vom definitiva harta descentralizării fondurilor europene. Sunt zone în care rigidități de pe piață muncii, mediul de afaceri insuficient dezvoltat, reducerea populației, tinerilor și absolvenților de învățământ superior limitează perspectivele de creștere și dezvoltare. Răspunsul va consta în politică și investiții diferențiate în funcție de tipul de teritoriu pentru creșterea competitivității, prin punerea în aplicare, de către autoritățile locale, a unor strategii care să genereze creștere economică și crearea calității actului”.a transmis ministrul Marcel Boloș.

Obiectivele asumate de PR Nord-Est și PR Sud-Est

Programul Regional Sud-Est beneficiază de o alocare totală de 1.488.776.941 euroși susține, prin priorități de finanțare specifice, transformări regiuni într-o regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice (alocare totală 363,18 milioane euro), cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri (alocare totală 360,36 milioane euro). euro), cu emisii de carbon reduse (alocare totală 200,37 milioane euro) și accesibilă (alocare totală 236,03 milioane euro), o regiune educată (alocare totală 88,99 milioane euro) și atractivă (alocare totală 177,04 milioane euro) euro). Pentru intervenții dedicate asistenței tehnice este prevăzută o alocare financiară totală de 62,76 milioane euro.

Programul Regional Nord-Est beneficiază de o alocare totală de 1.759.422.188 euroși susține, prin priorități de finanțare specifice, transformări regiuni într‑o regiune mai competitivă și mai inovativă (alocare de 420,07 milioane euro), mai digitalizată (101,11 milioane euro), o regiune durabilă și mai prietenoasă cu mediul (alocare). totală 391,98 milioane euro), cu o mobilitate urbană mai durabilă (alocare totală 277,31 milioane euro), mai accesibilă (alocare totală 182,16 milioane euro), o regiune educată (alocare totală 192,10 milioane euro) și mai atractivă (alocare totală 120,41 milioane euro). Pentru intervenții dedicate asistenței tehnice este prevăzută o alocare financiară de 74,23 milioane euro.

În cadrul și provocările programului regional, problemele orașelor din regiune au fost abordate individual. Cele 8 Programe Regionale sunt:

Program Alocare UE (mil. euro) Alocare buget de stat (mil. euro) Total (mil. euro)
PR BI 586,58 879,88 1.466,46
PR Sud-Est 1.238,76 250,01 1.488,77
PR SV Oltenia 997,84 211,14 1.208,98
PR Sud-Muntenia 1.312,12 264,67 1.576,79
PR Centru 1.152,06 232,39 1.384,45
PR N‑E 1.457,09 302,33 1.759,42
PR N-V 1.194,57 242,68 1.437,25
POR V 981,17 197,92 1.179,09

Trebuie să știut, de asemenea, că recent, a avut locevenimentul de semnare a Acordului de Parteneriat între Guvernul României și Comisia Europeanădocumentul strategic care acoperă fondurile Politicii de Coeziune și cel al Politicii Maritime și Pescuit pentru perioada de Programare 2021 – 2027.

Astfel, în treilea exercițiu financiar prin care statul român va beneficia de fonduri europene, se vor implementa Programe șaisprezece, prin care România vor fi alocate peste 31 de miliarde de euro.

Primul Program aprobat de executivul european din Politica de coeziune 2021–2027 a fost Programul Asistență Tehnică, la 23 august, cu o alocare de 0,96 miliarde de euro.

În continuare, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are drept obiectiv finalizarea procesului de negociere formală șiaprobare a tuturor programelor aferente perioadei 2021–2027 până la sfârșitul anului în curs.

Descentralizarea fondurilor europene

La finele lunii iunie, Guvernul a aprobat o Ordonanță de Urgență care completează cadrul legal necesar exercitării către Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR) a atribuțiilor care derivă din îndeplinirea calității de autoritate de management (AM) în domeniul dezvoltării regionale precum și în domeniul prevenirii. , constatării și sancționării neregulilor.

Actul normativ are în vedere ca ADR să fie de deplin funcționale în cel mai scurt timp, pentru a evita eventuale întârzieri în demararea implementării programelor regionale și, totodată, riscul de dezangajare a fondurilor externe nerambursabile cu această destinație.

Prin soluțiile legislative potrivite, ordonanța permite ca deciziile luate de către ADR în procesul de gestionare și control al programelor regionale să aibă forță juridică obligatorie pentru solicitarea, beneficiarul sau alte entități cu care se află în raporturi juridice în exercitarea funcțiilor.

Articolul COMISIA EUROPEANA a aprobat doua noi Programe Regionale ale Romaniei pentru 2021-2027 PR SUD-EST si PR NORD-EST apare prima dată în Bucuresti Business – Despre afaceri. Zi de zi.

Source link

Articole similare