Angajatii si fostii angajati vor avea acces online la REGES

Inspecția Muncii vă informează despre faptul că Guvernul a aprobat procedura de acces online a angajației și a foștilor angajați la datele din registrul general de evidență a salariilor (REGES), modalitatea de generare și descărcare a extrasului, precum și condițiile în care se poate dovedi vechimea. în muncă și/sau specialitate, această posibilitate să fie creată prin modificări aduse Codului Muncii de Legea nr. 144/2022.

Prin procedura introdusă de act normativ adoptat, salarii sau foști datele din care vor putea accesa online REGES, referitoare la activitatea prestată la diferiți contractuali, în baza unui individ de muncă. Dreptul de acces al acestora este limitat la vizualizarea, descărcarea și tipărirea acestor date, precum și generarea și descărcarea unui extras din registru, cu care să poată dovedi perioadele lucrate, respectiv vechimea în muncă și specialitate, împreună cu alte documente existente în dosarul personal al. rânda.

Alte măsuri reglementate de hotărârea Guvernului se referă la:

  • stabilirea condițiilor în care pot fi accesate datele din registru, prin obținerea numelui de utilizator și parolei, fie personal, sediul inspectoratului teritorial de muncă, fie prin e-mail, în situația în care aceștia dețin semnătura electronică calificată;
  • completarea registrului general de evidență a salariaților cu elementele referitoare la nivelul și specialitatea studiilor absolvite;
  • reglementarea condițiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și sau specialitate, respectiv prin asumarea de către angajator și certificarea prin semnătură, pe baza documentelor justificative din dosarul de personal al salariatului, a documentelor contabile și altor documente aflate în arhiva societății.

Aceste reglementări vor intra în vigoare la 31 decembrie 2024, când va intra în exploatarea și sistemul informatic aferent REGES, conform Planului Național de Redresare și Reziliență.

Până la data la care sistemul informatic va fi funcțional și pentru a facilita accesul salariaților și al foștilor salariați la datele lor din registru, inspectoratele teritoriale de muncă au obligația să le elibereze acestora, la solicitarea scrisă, un extra care să reflecte activitatea prestată în baza unui. contract individual de munca.

Digitalizarea Inspecției Muncii vizează crearea unui sistem informatic suplu, prin simplificarea procedurilor de acces și utilizarea semnăturii electronice, care va facilita activitatea de control pe care o desfășoară instituția și va asigura creșterea eficienței actului de control.

Noul sistem informatic REGES-ONLINE va asigura accesul autorităților și instituțiilor publice la înregistrarea datelor în interfața de programare a aplicațiilor (API). Totodată, sistemul centralizat, complet on-line, va putea fi accesat de angajatori și salariați, aceștia din urmă putând să obțină informații despre propriul contract de muncă, să verifice informațiile încărcate de angajator și să semnaleze eventualele erori.

În prezent se lucrează la crearea unei arhitecturi a sistemului informatic, net superioare celei existente, care să răspundă nevoilor tuturor celor interesați în valorificarea informațiilor cuprinse în această bază de date: salariați, foști salariați și angajatori – autorități sau instituții publice.

Noul sistem informatic REGES este prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență, Inspecția Muncii fiind beneficiar al finanțării Investiției 6 – Digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale, aferente componentei C7 – Transformare digitală.

Articolul Angajatii si fostii angajati vor avea acces online la REGES apare prima dată în Bucuresti Business – Despre afaceri. Zi de zi.

Source link

Articole similare